בדידות 6.JPG

CORONA

VIRUS 

Age of corona virus, elderly people are confined at home for a long time