Exhibited in "White Gallery:  Hatzor  . November 2013

אשר טופל: הגירה
אשר מצייר זיכרונות. אלה לא הזיכרונות שלו, אלה זיכרונות היהודי הנודד הטוטאלי. מתמונות העיירה במזרח אירופה אל היעד דרום אמריקה. תמיד יש דרכים ארוכות המובילות אל הלא נודע.
ההגירה היא מושג טעון בהיסטוריה היהודית. כל דור וההגירה שלו, לכן העיסוק בהגירה מעורר הזדהות – כל דור וההגירה שלו
אשר טופל, עולה ותיק מארגנטינה, עוסק בהגירה של אבותיו מהעיירה במזרח אירופה, דרך צילומים ישנים וצילומי משפחה שהוא חוזר ומציירם על בדיו. 
קבוצת עבודות כמעט מונוכרומטיות המדמות תצלומים ישנים.
הקבוצה השניה מספרת את המסע והנחיתה בארץ הזרה, בדרום אמריקה.
הצבעים והעיבוד הציורי משתנים. צבעוניות חזקה, מוטיבים מודרניסטים של ציור, העבודות המתארות את ארץ המקלט, הן רציונליות ומעובדות יותר. טכניקה מוקפדת ומושגית- זוהי המציאות המושתתת על חוויות נוכחות של האמן ובהן בא לידי בטוי גם מוטיבים אישיים שמעבר לתיאור ההגירה.
על ציוריו הצבעוניים של אשר שורה אוירה של תעלומה של משהו לא פתור, אפילו שהצבעים מחייכים.
אולי זוהי אותה העמידה מן הצד של המהגר הבא לארץ לא שלו......
זאת תערוכת היחיד השלישית של אשר טופל – אמן שהגיע לציור עם יציאתו לפנסיה אך כאילו צייר כל חייו.
נורית מלמדאשר טופל: הגירה
אשר מצייר זיכרונות. אלה לא הזיכרונות שלו, אלה זיכרונות היהודי הנודד הטוטאלי. מתמונות העיירה במזרח אירופה אל היעד דרום אמריקה. תמיד יש דרכים ארוכות המובילות אל הלא נודע.
ההגירה היא מושג טעון בהיסטוריה היהודית. כל דור וההגירה שלו, לכן העיסוק בהגירה מעורר הזדהות – כל דור וההגירה שלו
אשר טופל, עולה ותיק מארגנטינה, עוסק בהגירה של אבותיו מהעיירה במזרח אירופה, דרך צילומים ישנים וצילומי משפחה שהוא חוזר ומציירם על בדיו. 
קבוצת עבודות כמעט מונוכרומטיות המדמות תצלומים ישנים.
הקבוצה השניה מספרת את המסע והנחיתה בארץ הזרה, בדרום אמריקה.
הצבעים והעיבוד הציורי משתנים. צבעוניות חזקה, מוטיבים מודרניסטים של ציור, העבודות המתארות את ארץ המקלט, הן רציונליות ומעובדות יותר. טכניקה מוקפדת ומושגית- זוהי המציאות המושתתת על חוויות נוכחות של האמן ובהן בא לידי בטוי גם מוטיבים אישיים שמעבר לתיאור ההגירה.
על ציוריו הצבעוניים של אשר שורה אוירה של תעלומה של משהו לא פתור, אפילו שהצבעים מחייכים.
אולי זוהי אותה העמידה מן הצד של המהגר הבא לארץ לא שלו......
זאת תערוכת היחיד השלישית של אשר טופל – אמן שהגיע לציור עם יציאתו לפנסיה אך כאילו צייר כל חייו.
נורית מלמד

אוצרת 

© 2023 by Artist Corner. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Tranquil forest

Describe your image here