יסוד המעלה 3 - עותק.jpg

LANDSCAPE

Landscape or nature paintings